Umut Huzmeleri

So lose not heart, nor fall into despair… Quran (3:139)

Nam-ı Celil-i Muhammedî 02/09/2008

Allah Resulü (sav) :
Bir gün benim adım,
Güneşin doğup battığı her yere ulaşacaktır, diyor.
Gaybi bir haberdir bu,
Fakat, gaybi bir haberden daha çok
Bizim için gösterilen bir ufuk,
En büyük ve asıl olması gerekli gaye-i hayaldir,
Bize verilmiş bir hedeftir.
Diyor ki ümmetim!
Siz benim adımı, Nâm-ı Celilimi,
Güneşin doğup battığı her yere götürün;
Malınızla ve canınızla cihâd ederken
Fâniliğinizi güzel bir şekilde bâkileştirirken
En büyük idealiniz bu olsun.
Bizden öncekilerin yaptığı gibi
Onlara bir vefâ gereği olarak,
Bizden sonrakilere ulaştırılacak bir emanet olarak..
İslam zincirinin, aşk yolunun önceki halkaları
Dünyanın dört bir yanına
O, Nâmı Celil-i Muhammedi’yi (as) götürmek için
At koşturdu durdular..
O, Âlil merkez hareketin,
Merkez kaç hareketin gücü
Bir yere kadar gitti, durdu.
Bu merkezden hızını alan güç
Bir yerde bitti, durdu.
Bayrak taşıyan kollar bir yerde yoruldu,
Bayrak bırakıldı.
At çatladı,
Silah işlemez oldu,
Kılıç köreldi,

Yay açılmaz oldu,
Ok gitmez oldu.
Ve gele gele bize geldi,
Öncekiler götürebildikleri yere kadar götürdüler..
Bize getirenlerin ruhu şâd olsun!
Biz bir asya milletiyiz,
Onlar hicreti seniyenin sekseninci senesinde
Buhara’ya gelmeselerdi;
Kırkıncı senesinde,
Mavereunnehir’e ulaşmasalardı
Biz nerden Müslümanlığı öğrenecektik.
O ilk Müslümanlar islamı çok iyi yorumlamasalardı,
Bizim anladığımız manada seslendirmeselerdi
Nasıl böyle bir Müslümanlığı anlayacaktık.
Ama her bir fani gibi onlarında bir ömrü vardı
Onlarda ömürlerini ömrü tab-ilerini
Ve imtihanlarını tamamladılar,
Ve göçüp gittiler Allah’a (cc)
Vazife başında gittiler.
Şimdi gele gele bu vazife bize düştü
Ahde vefayla, enametle sınanma sırası..
Ama acıdır çok;
Allah Resulü’nün (as) Nam-ı Celil’i
Güneşin doğup battığı her yere gidemedi henüz;
Dünyanın her yerine
Namı Celil’i Muhammedi’nin (sav) götürülmesi..
Bunun için güneşin doğup battığı her yere
Mutlaka ulaşmamız lazım;
Bunu ister bir emir telakki edersiniz sahibinden,
İster bir gaye-i hayal telakki edersiniz;
Bizim için bir ufuk, bir hedeftir;
Buraya ulaşın demiştir ümmetine..
Ve isterseniz onu henüz vakti gelmemiş
Gaypten verilen bir haber telakki edersiniz;
Demek ki Allah resulü (as) olacak bir şeyi söylüyor
Madem bu olacaktır öyleyse,
Bunu oldurmaya çalışmalıyız
Bu hayırlı amaçta istihdam edilip vesile olmalıyız..
Bunca nimetlere şükür borcu olarak,
Geçmiştekilere hıyanet etmeme adına
Ve en önemlisi kendi nefsimizin
Allah’tan (cc) satın alınması için…
O olacak şeyin yanında Allah’ın (cc) inayeti vardır,
Allahın keremi vardır,
Resul’ün (as) şefaati vardır,
Allah (cc) sizi tutup kaldıracaktır…
Allahın inayet ve keremiyle..
Eğer tutulup kaldırılmayı düşünüyorsanız,
Dağınıklığının giderilmesi
ve toparlanmayı düşünüyorsanız,
Bu işe, Namı Celili Muhammedi’yeye (as) sahip çıkın
İslamın dağınık şemnini bir araya getirin
Ki Allah’ta (cc) sizi dağınıklıktan kurtarsın
Derlenip toparlanmanıza yardımcı olsun
Ve tutsun sizi, tutup kaldırdığınız Hâkk’la beraber kaldırsın
Hâkkı koyacağı yere koysun
Hâk sahiplerini ihkak-ı hak yapanları
Hâkkı kaldırıp koyduğu yere koysun..
Başlatılan Kur’an hizmetlerini devam ettirmeliyiz
Allah (cc) aşkına Resul’ün (as) hatırına, şanlı tarihinizin hatırına..
Tarihimizde garip bir hadise değil bu;
O kadar çok tekerrür etmiş, o kadar çok baskısı yaşanmış,
O kadar çok şablonu var ki;
Size diyorum bu kanavçe üzerinde,
Hayatınızı ördüğünüz zaman, örgülediğiniz zaman,
Bu kendi kendine gerçekleşecektir;
Allah’ın (as) inayet ve keremiyle..
Başlamış bir iş yarına bırakmayın,
Bir kırık plak gibi kalmasın,
Bu ses, bu beste tamamlansın Allah (cc) aşkına!
Bunu arkadan gelenler dinlerken
Yahu tamam olmuyor bu şiir demesinler,
Bu beste tamam olmuyor demesinler,
Dinlesinler ve tamamlayanlara rahmet desinler,
Başlamış bir şey;
Başlamışı bitirin İnşallah!
Siz bitirmeye azmederseniz,
Allah sizi çoğaltmakta, sizi ikmal etmekte, itmam etmekte
Ve bu işi bitirmede size yardımcı olacaktır inşallah…

 

 
Takip Et

Her yeni yazı için posta kutunuza gönderim alın.

Diğer 4.083 takipçiye katılın

%d blogcu bunu beğendi: