Umut Huzmeleri

So lose not heart, nor fall into despair… Quran (3:139)

Kunut Duâları (Arapça-Türkçe Okunuşu ve Mânâsı) 30/03/2011

Filed under: Yürekler Semaya-Yakarış — La Reverie @ 00:57
Tags: ,

 
Allâhümme innâ nesteînüke ve nestağfirüke ve nestehdik.
Ve nü’minü bike ve netûbü ileyk.
Ve netevekkelü aleyke ve nüsni aleykel-hayra küllehü neşkürüke
ve lâ nekfürüke ve nahleu ve netrükü men yefcürük.
 
Anlamı:

 

Allahım!
Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz,
razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz.
Sana inanırız, sana tevbe ederiz.
Sana güveniriz.
Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile överiz.
Sana şükrederiz.
Hiçbir nimetini inkar etmez ve onları başkasından bilmeyiz.
Nimetlerini inkar eden ve sana karşı geleni bırakırız.

 

 
Allâhümme iyyâke na’büdü ve leke nüsalli ve nescüdü ve ileyke nes’a
ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke
inne azâbeke bilküffâri mülhık.
 
 
Anlamı:

 

Allahım!
Biz yalnız sana kulluk ederiz.
Namazı yalnız senin için kılarız, ancak sana secde ederiz.
Yalnız sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız.
İbadetlerini sevinçle yaparız.
Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz.
Azabından korkarız, şüphesiz senin azabın kafirlere ve inançsızlara ulaşır.
 
 

 
Takip Et

Her yeni yazı için posta kutunuza gönderim alın.

Diğer 4.084 takipçiye katılın