Umut Huzmeleri

So lose not heart, nor fall into despair… Quran (3:139)

Salavat-ı Fâtih (120.000 Salavat gücünde)Arapça-Türkçe Okunuşu, Mânâsı 15/10/2010

Filed under: Yürekler Semaya-Yakarış — La Reverie @ 11:57
Tags: , , ,

 
Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedinil fâtihı limâ uğlika vel hatimi li mâ sebeka ven nâsırıl hakkı bil hakkı vel hâdi ila sırâtıkel müstekıymi sallellahü aleyhi ve ala âlihi ve ashâbihi hakka kadrihî ve mikdârihil aziym*

Manası:
Allahım! Kapalılıkları açan, geçmişe son veren, hakka hakikatla destek olan, mahlukatı senin doğru yoluna ileten Efendimiz Muhammed’e O’nun âline ve ashabına O’nun yüce kadr ü kıymetince salat eyle selam eyle ve O’nu mübarek kıl.

Fazileti ve sırları:
Yüz yirmi bin salavat-ı şerife gücünde olduğu mana aleminde Peygamberimiz (s.a.v.) tarafından bildirilmiştir.
Eski zamanda Kutbül Aktab Ahmed Ticani hazretleri yakaza halinde bu salavatın faziletini Hazreti Resulüllah’a sorar.
Cevaben:

“Bir kimse salavat-ı fatihi bir defa okursa zamanın başından salavat getirenin okuduğu zamana kadar ins ü cinin ve meleklerin getirdiği salavata denk sevap kazanır. Günahları da bağışlanır.” buyurmuşlardır.

Hikmeti:
1. Bu salavat-ı şerife okuyanı cehennem ateşinden korur.
2. Kırk gün okuyanın tevbesi kabul edilirgünahları bağışlanır.
3. Cuma gecesi bin defa okuyan Efendimiz (s.a.v.) ile görüşür.

 

Dua ile inşaallah değerli dostlar.. 

Hayırlı Cumalar.. ♥

 

45 Responses to “Salavat-ı Fâtih (120.000 Salavat gücünde)Arapça-Türkçe Okunuşu, Mânâsı”

 1. srkn Says:

  kaynağını mail atabilirmısınız?

 2. erdal Says:

  Allahümme salli ala seyyidina Muhammedinil fâtihı limâ uğlika vel hatimi li mâ sebeka ven nâsırıl hakkı bil hakkı vel hâdi ila sırâtıkel müstekıymi ve ala âlihi hakka kadrihî ve mikdârihil aziym*

  Manası:
  Allahım! Kapalılıkları açan, geçmişe son veren, hakka hakikatla destek olan, mahlukatı senin doğru yoluna ileten Efendimiz Muhammed’e O’nun âline ve ashabına O’nun yüce kadr ü kıymetince salat eyle selam eyle ve O’nu mübarek kıl.

  Fazileti ve sırları:
  Yüz yirmi bin salavat-ı şerife gücünde olduğu mana aleminde Peygamberimiz (s.a.v.) tarafından bildirilmiştir.
  Eski zamanda Kutbül Aktab Ahmed Ticani hazretleri yakaza halinde bu salavatın faziletini Hazreti Resulüllah’a sorar.
  Cevaben:

  “Bir kimse salavat-ı fatihi bir defa okursa zamanın başından salavat getirenin okuduğu zamana kadar ins ü cinin ve meleklerin getirdiği salavata denk sevap kazanır. Günahları da bağışlanır.” buyurmuşlardır.

  Hikmeti:
  1. Bu salavat-ı şerife okuyanı cehennem ateşinden korur.
  2. Kırk gün okuyanın tevbesi kabul edilirgünahları bağışlanır.
  3. Cuma gecesi bin defa okuyan Efendimiz (s.a.v.) ile görüşü

  lyonda ticani tarikatin avrupa yetkilisi sidna muhammed el mansour el muheddin ticani:

  buyuk bir allah dostu ve insan terbiyecisi.

  tarikatin internet sitesi , simdilik fransizca , insallah yakinda turkceside olacak

  :http://www.tidjaniya.com/tariqa-tidjaniya.php

  http://www.tidjaniya.com/tidjaniya-videos-photos-album.php

  BU SALAT FATIHIN DAHA BUYUK ETKISI OLMASI ICIN VE SARTLARINDA , BIR Şeyh TARAFINDAN IZIN LAZIM ( TOVBE , BAGLANMA)

  BU KADAR FAZILETLI OLAN BIR SAVAT , TICANI TARIKATINDA VE SAHSEN LYONDA HOCAMIZLA CEMAATLE 1 SABAH VE AKSAM

  NAMAZ EVVELI ( 100 ISTIGFAR ,50 SALAVAT FATIH VE 100 LE ILEHEILLALLAH) VE KENDIMIZDE AYRI 2 ZIKIR DAHA CEKERIZ ? BIR SABAH VE BIR AKSAM ( 100 ISTIGFAR, 100 SALAVAT FATIH VE 100 LEILEHEILLALAH)

  BOYLE BIR ORTAMDA NASIL ALLAH BIZLERI HER KAPIYI ACMAZ O KADAR GUNDE O SALAVAT FATIH YAPIYORUZ.

  KARDDESLERIM BIR MURSID BULUN BIR TERBIYECI BIR NEFIS TERBIYECISINE BAGLANIN, BASI BOS GEZMIYELIM , KURTULUSUMUZ BOYLE ORTAMLARDA BOYLE SALVATLARLA.

  BU IYILIYE VESILE OLMAK ISTIYORSANIZ HERKEZE ULASTIRIN!

  SORULARINIZ VARSA BU @ ADRESE SORABILIRSINIZ

  contact@tidjaniya.com

 3. Fatih Says:

  Allah razi olsun senden.

 4. La Reverie Says:

  Amin, hepimizden inşaallah..

 5. harun Says:

  allah hepinizden razı olsun.sizin hürmetinize bu günahkarı,bu mücrimi,bu insanların en acizinide bağışlasın.

 6. Zeki Gedik Says:

  ÇOK GÜZEL BİR SELAVATI ŞERİF EZBERLEMEK LAZIM MUHAKKAK.

 7. osman yuksel Says:

  Efendimiz HZ. MUHAMMET (s.a.v ) tarafından beğenilen ve tavsiye edilen Salavat ve Kısa Dualar 2 sayfada özetlendi. Sizlerden ricam size göndereceğimiz bu salavat ve duaları öncelikle okumanız ve bütün arkadaşlarınıza göndermeniz, facebook adresinizde yayınlamanızdır
  SALATÜ SELAM VE SALAVATI ŞERİFELER (Bismillahirrahmanirrahim) .
  1-Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin bi adedi ilmike.
  2-Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin el-müştemili alel hakayiki.
  3-Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve sellim.
  4-Allahümme salli ala Muhammedin ve ala âli Muhammedin hatta yebka minessalati şey’ün, verham Muhammeden ve ala ali Muhammedin hatta la yebka minerrahmeti şey’ün ve barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin hatta la yebka minel bereketi şey’ün ve sellim ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin hatta la yebka minesselami şey’ün.
  5-Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin adede ma ehate bihi ilmüke ve ma cera bihi kelamüke.
  6-Allahümme salli ve sellim ala gayetil âlemine ve ayetil âlemine.
  7-Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin kema yenbeği lişerefi nübüvvetihi ve li izami kadrihil azim.
  8-Allahümme salli ala men hatemte bihirrisalete ve eyyedtehu binnasri vel kevseri veşşefaati.
  9-Allahümme salli ve sellim ala seyyidina ve nebiyyina ve habibina Muhammedin fil evvelin.
  10-Allahümme salli ve sellim ala seyyidina ve nebiyyina ve habibina Muhammedin fil ahirin.
  11-Allâhümme salli alâ Muhammedin ve enzilhül münzelel mukarrebe indeke yevmel kiyâmeti
  12- Allâhümme salli alâ Muhammedin abdike ve resûlike ve alel mü’minîne vel mü’minât vel müslimîne vel müslimât
  13-Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyi kemâ emertenâ en nusalliye aleyh,

  14-Allâhümme salli alâ Muhammedin abdike ve resûliken nebiyyil ümmiyyi.

  15- Allâhümme salli alâ Muhammedin kemâ hüve ehlühû, Allâhümme salli alâ Muhammedin kemâ tuhibbü ve terdâ lehû

  16- Salavâtullâhi ve melâiketihî ve enbiyâihî ve rusülihi ve cemîi halkihî alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âlihî ve aleyhisselâm ve rahmetullâhi ve berekâtühû.

  17-.Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede kemalillahi ve kema yeliyku bi kemalih.

  18-Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede ma fi ilmillahi salaten daimeten bi devami mülkillah.

  19- Allâhümme enzilhül mak’adel mukarrebe indeke yevmel kiyâmeti

  20 *Allahümme salli ala Muhammedin ve Ademe ve Nuhin ve İbrahim’e ve Musa ve İsa ve Yusuf ve Yahya ve Eyyüp ve Harun ve İsmail ve İshak ve Yakup ve İdris ve Süleyman ve Zekeriya ve Zülkif ve Hud ve Sit ve Salih ve Zülkarneyn ve Şuayp ve Hızır ve İlyas ve Davut ve Lokman ve Uzeyr ve Yunus ve Lut ve Yuşa ve Danyal ve Ehli beyti Mustafa ve ma beynehum minen nebiyyine vel mürselin, salavatullahi ve selamuhu aleyhim ecmain

  21*Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve eshâbihî ve evlâdihî ve ezvâcihî ve zürriyyetihî ve ehli beytihi Mustafa ve ashârihi ve ensârihî ve muhibbîhi ve ümmetihî ve aleynâ meahüm ecmaîn.

  22-*Subbanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azim, estağfirullahe ve etübu ileyh

  23-Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve tekabbel sefâatehül kübrâ ve erfe’a derecetehül ulyâ ve âtihî sü’lehû fil âhireti vel ûlâ kemâ âteyte Ibrâhîme ve Mûsâ.

  24- Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül münzelel mükarrabe minke yevmel kıyameh*

  25-Allâhümme salli ve sellim alennebiyyin Muhammedin hattâ lâ yebkâ min salâtike seyün ve bârik alennebiyyin Muhammedin hattâ lâ yebkâ min berekâtike sey’ün verhamin nebiyye Muhammeden hattâ lâ yebkâ min rahmetike sey’ün.

  26-Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in’amillahi ve ifdalih

  27- *Allahümme lekel hamu la ilahe illa ente rabbi ve ene abduke , Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in’amillahi ve ifdalih

  28-“Lâ ilâhe illellâhu adede kelimâtihi Lâ ilâhe illellâhu adede halkıhî Lâ ilâhe illellâhu zînete arşihi ,Lâ ilâhe illellâhu mile semâvâtihi Lâ ilâhe illellâhu misle zalike meahü vel hamdülillâhi misle zalike meahü,Allâhummeğfir li zunûbi”

  29-Allahümme salli ala Muhammedin ve Ademe ve Nuhin ve İbrahime ve Musa ve İsa ve Süleyman ve Davut ve Yahya ve Yakup ve Yunus ve Yusuf ve Sit ve İdris ve Hud ve Salih ve Zülkarneyn ve Lut ve İsmail ve İshak ve Eyüp ve Şuayp ve Harun ve Hızır ve İlyas ve Zülkif ve Lokman ve Uzeyr ve Zekeriya ve Yuşa ve Danyal ve Ehli beyti Mustafa ve ma beynehüm minen nebiyyine vel mürseliyn, Salavatüllahi ve selamühü aleyhim ecmain.Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedinil fatihi lima uğlika vel hatimi li ma sebeka ven nasırıl hakkı bil hakkı vel hadi ila sıratıkel müstekımi, sallellahü aleyhi ve ala alihi ve ashabihi hakka kadrihi ve mikdarihil azim.

  OKUNABİLİNECEK KISA DUALAR
  1-“Ey kalpleri çekip çeviren Rabbim! Kalbimizi dînin üzere sâbit kıl.”
  (Yâ mukallibel kulûbi sebbit kalbî alâ dînike)
  2-Selamün kavlen min Rabbin Rahim. ..Rabbi inni mağlub.Fentesir ya Erhamerrahimin
  3-Allahümme lekel hamdü la ilahe illa ente rabbi ve ene abduke amentu bike muhlisan leke fi dini inni esbahtü (emsaytü) ala ahdike ve va’dike mesteta tü etubu ileyke min seyyi ameli ve estağfiruke bizunubilleti la yağfiruha ila ente
  4-Subhânallâhi ve bihamdihi. Subhânallâhil-azim.

  5-Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbul arşil azim

  6-La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehul mülki ve lehül hamdu yuhyi ve yumitu ve hüve hayyun la yemutu biyed’ ihil hayr ve hüve ala külli şeyin kadir.

  7-La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim…..La İlahe İlla Ente Sübhaneke İnni Küntü Minezzalimin

  8-Subhanellahi velhamdülillahi vela ilahe İllallahu vallahü Ekber.Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyül azim
  9-Allahümme ecirnî minennâr, ….. Estagfirullahi el Azim
  10-Allahumme inni es’elüke hubbeke ve hubbu men yuhibbüke….
  11-Allahumme el himniy rüşdi ve eızni şerre nefsi
  12-Kuddüs’ üt tahiru min külle suin .. Rabbin surni alal gavmil mufsidin
  13-İnnallahe la yağfiru en yüşreke bihi ve yağfiru ma dune zalike limen yeşa.
  14-Rabbi inni zalemtu nefsiy zulmen kebirya ve la yağfiruz zunube ila ente yağfirli mağfireten min indike verhamni inneke entel gafirur rahim

  15-Estağfirullah ellezi la ilahe illa Hu el Hayyul Kayyum ve etubu ileyh
  16-Yâ Hayyü yâ Kayyûm Birahmetike esteğisü. Fe’aslıhlî şe’nî Küllehû ve lâ tekilnî ilâ nefsî tarfete aynin.
  17-Allahummeğfirli zenbi küllehu ve dikkahu ve cillehu ve evvelehu ve ahirehu ve ala niyyetehu ve sırrahu….Allahümmehşürna fi zümretis salihin….
  18-Rabbişrahli sadri ve yessirli emri. Vahlul ukdeten min lisanî yefğahu ğavli
  19-“Bismillahi alâ dînî ve nefsî ve veledî ve ehlî ve mâlî ve makami.”
  20-“Hasbiyellâhü lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül’arşıl’azîm.”
  21Bismillahirrahmanirrahim.Eûzu bi-afvike min ikâbike ve eûzu bi-ridâke min sahatike ve eûzu bike minke celle vechuke lâ-uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike.”

  21-BİSMİLLAHİLLEZİ LA YEDURRU MA’ASMİHİ ŞEY’ÜN FİL ERDİ VE LA FİSSEMAİ VE HÜVES SEMİÜL ALİM.. Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fağirun.
  22Vezkur abdenâ Eyyûbe, iz nâdâ rabbehû ennî messeniyeş şeytânu bi nusbin ve azâbin.
  23-Rabbi euzü bike min hemezeti’ş şeyatin ve eûzu bike rabbi en yahdurûn.

  24-Estagfirullah min külli ma kerihallah… Ve hıfzan min kulli şeytanîn mârid
  25-Şehidallahu ennehu la ilahe illa huvel melaiketü ve ulul ilmi kaimen bil kıst. La ilahe illa hüvel azizül hakim..
  26-Rabbi inni zalemtu nefsi zulmen kebiyra ve lâ yağfiruz zunûbe illâ ente, fağfirli mağfireten min indike, verhamni, inneke entel gafûrur rahîm.

  27-Allâhümmağfirli hatıyeti ve cehli ve israfı fi emri ve ma ente â’lemu bihî minni.

  28-Allâhümmağfirli hezli ve ciddi ve hatai ve amdi ve küllü zâlike indi.

  29-La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehul mülki ve lehul hamdu yuhyi ve yumit ve hüve
  Hayyun la yemut. Biyed’ihil hayr ve hüve ala külli şeyin kadir

  30- Sübhane Rabbiye’l-Azim…Semi Allahu Limen Hamide.. Rabbena leke’l-hamd..

  31-Allahümme yâ ğaniyyu yâ hamîîdu yâ mübdiu yâ mûîdu yâ rahîmû yâ vedûd. Eğninî bi halâlike an harâmike ve bi-fadlike ammensivâk.

  32-Estağfirullah el azim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh (3 defa)

  33-Ferdün Hayyun Kayyumun Hakemün Adlun Kuddusun . (ve dua edilmeli)

  Ya Rabbi başta Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s) olmak üzere bütün resul, nebi, elçi, evliya,asfiya ve onların iman etmiş ailelerine, ümmetlerine,sahabelere,tabiin ve tebai tabiine,Ehli Beyti Mustafa’ya, ailelerimize, sevdiğin kullarına,şehitlere,gazilere, mazlumlara,gariplere, yetim ve öksüzlere, akrabalarımıza,erenlere,şakirtlere,müritlere,cennet ehline,bütün alemlerdeki iman ehline,Senin rızan için çalışanlara,meleklere,zebanilere;Yarattıkların adedince,atomlar, rüzgarlar,moleküller,ışık huzmeleri, yağmurlar,karlar ,kumlar, yapraklar,sayılar,harfler, düşünceler,nesneler,ruhlar,nefesler,hareketler adedince,Seni tespih eden taneler adedince okunmuş Kuranlar,dualar,salavatlar ve Efendimizin Şefaatiyle birlikte Rabbim Senin Sıfatların büyüklüğünce selamımız ve hediyemiz olsun.El Fatiha

  EFENDİMİZİN OKUDUGU KISA DUALAR
  Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema saleyte ala İbrahime ve ala ali İbrahim.İnneke hamidün mecid.

  Allah’ım, tembellikten,cimrilikten,korkaklıktan, düşkünlük ve ihtiyarlıktan sana sığınırız.
  Allah’ım, ürpermeyen kalbden ve doymayan nefisten sana sığınırız.
  Allah’ım bizleri açık ve gizli bütün günahlardan koru!
  Allah’ım, bizlere dînî musibet verme! Bizlere acımayanları başımıza musallat etme!
  Allah’ım, bizlere öyle bir iman ve yakîn ver ki, sonu küfür olmasın!
  Allah’ım, denizlerin arasını ayırdığın gibi, bizleri Cehennem azabından koru!
  Allah’ım, bizleri dostlarınla dost, düşmanlarınla düşman olanlardan eyle!
  Allah’ım, fayda vermeyen ilimden, kabul edilmeyen amel ve duadan sana sığınırız.
  Allah’ım, senden, bilip bilmediğimiz her hayrı ister, her şerden sana sığınırız.
  Allah’ım, bizi dünya zilletinden ve âhiret azabından muhafaza eyle!
  Allah’ım, günahlarımızı affet ve rızkımıza bereket ver!
  Allah’ım, kötü huy, kötü iş, kötü arzu ve kötü hastalıklardan sana sığınırız.
  Allah’ım, yaptığımız ve yapmadığımız şeylerin şerrinden sana sığınırız.
  Allah’ım, ölüm anındaki sıkıntılara karşı bizlere yardım et!
  Allah’ım, bizi çok zikreden ve emrine uyan kullarından eyle!
  Allah’ım, ilmimizi arttır!, Ya Rabbi, ölümü bizlere kolaylaştır!
  Allah’ım, kulak, göz, dil, kalp,beden ve şehvetin şerrinden sana sığınırız.
  Allah’ım, nankörlükten ve kabir azabından sana sığınırız.
  Allah’ım, bizlere hidayet, takva, tok gözlülük ve zenginlik nasip eyle!
  Allah’ım, bizlere sıhhat, iffet, güzel ahlâk ver ve kaderine rıza göstermemizi nasip et!
  Allah’ım, gazabından rızana, cezandan affına, azabından rahmetine sığınıyoruz.
  Allah’ım, her zorluğu bizlere kolaylaştır! Dünya ve âhirette âfiyet ver!
  Allah’ım, kalbimizi ve amelimizi riyadan, dilimizi yalandan, gözümüzü hıyanetten koru!
  Allah’ım, bizleri ilimle zengin et, hilmle süsle, takva ile şereflendir!
  Allah’ım, iyiliklerimizi gizleyen, kötülüklerimizi yayan hilekâr dosttan sana sığınırız.
  Allah’ım, bizler fakirlikte de, zenginlikte de tutumlu olmayı nasip et!
  Allah’ım, borç altında ezilmekten ve düşmanın galebesinden sana sığınırız.
  Allah’ım, ölüm anında, şeytanın galebesinden sana sığınırız.
  Allah’ım, kötü kadınların fitnesinden sana sığınırız.
  Allah’ım, zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırız.
  Allah’ım, bizlere öyle bir şifa ver ki, geride hiç bir hastalık kalmasın!
  Allah’ım, Cenneti elde edip Cehennemden kurtulmayı Senden istiyoruz.
  Ya Rabbi, bildiğimiz-bilmediğimiz bütün iyilikleri bizlere ver, bildiğimiz-bilmediğimiz bütün kötülüklerden de bizleri koru!
  Ya Rabbi, bizleri işinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan ve doğru konuşanlardan eyle!
  Bedenimize, kulağımıza, gözümüze sıhhat ver! Küfürden, fakirlikten ve kabir azabından sana sığınırız.
  Ya Rabbi, kusurlarımızı ört, korkulardan emin kıl ve borçlarımızı ödememizi nasip et!
  Ya Rabbi, gece ve gündüz gelecek kötülüklerden, sıkıntılardan kötü arkadaştan ve kötü komşudan sana sığınırız.
  Ya Rabbi, ölünceye kadar ibadet etmemizi, ömrümüzün hayırlı amellerle sona ermesini nasip et ve bizlere Cennetini ihsan eyle!
  Bizlere dünya ve ahirette iyilik, güzellik ver ve Cehennem azabından bizleri koru!
  Ey hâlleri değiştiren Allah’ım, bizleri en iyi hâle çevir!
  Selamün kavlen min Rabbin Rahim. .. Rabbi inni mağlub.Fentesir ya Erhamerrahimin
  Yâ mukallibel kulûbi sebbit kalbî alâ dînike
  Ey kalpleri çekip çeviren Rabbim! Kalbimizi dînin üzere sâbit kıl.
  Allah’ım, sana dua edilince kabul ettiğin, bir şey istenince verdiğin, musibet ve sıkıntıların kalkması istenince kaldırdığın ismin hürmetine, senden istiyoruz.
  Ya Rabbi başta Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s) olmak üzere bütün resul, nebi, elçi, evliya, asfiya ve onların iman etmiş ümmetlerine,ehli beyti Mustafa’ya ,ailelerine, ailelerimize,sahabelere,tabiin ve tebai tabiine, Senin sevdiğin kullarına,şehitlere,gazilere, mazlumlara,gariplere, yetim ve öksüzlere, kimsesizlere, akrabalarımıza,erenlere, şakirtlere,cennet ehline,bütün alemlerdeki iman ehline, Senin rızası için çalışanlara,meleklere, zebanilere; yarattıkların adedince,atom tanecikleri, moleküller,ışık huzmeleri, yağmur, kar,kum ,buz taneleri, yapraklar,sayılar, harfler, düşünceler,nesneler,ruhlar ve nefesleri adedince ,Allah’ı tespih eden taneler adedince okunmuş Kuranlar, dualar , salavatlar ve Efendimizin Şefaati birlikte Rabbim Senin Rahmetin ve affın ve sıfatlarınla beraber selamımız ve hediyemiz olsun.(El Fatiha)

 8. özgür Says:

  ALLAHU EKBER ALLAHU EKBER ALLAHU EKBER LA İLAHE İLLALLAH MUHAMMEDÜR RESULALLAH S.A.V
  ALLAHÜMME SALLİ ALA SEYYIDINA MUHAMMEDIN VE ALA ALİ SEYYİDİNA MUHAMMED

 9. cicek Says:

  hayırlı cumalar , selavatları okumaya çalıştım ama bence alt zemin daha koyu olsaydı , bazı yerleri okurken çok zorluk çekiliyor , daha kötüsü bazı yerler hiç anlaşılmıyor, emek verilmiş ellerinize sağlık Allah razı olsun.

 10. fatıh Says:

  Allah razı olsun (sag tıklayıp basılı tutup asagı kaydırılırsa daha rahat okunur ınsaallah Allah cumlemızden razı olsun)

 11. celal Says:

  sevgili kardeşlerim bende bu salavatı cübbeli ahmet hocadan duymuştum ama anlamadım birşey var nasıl oluyorda bir salavat yüz yirmi bin salavat gücüde oluyor açıklarsanız sevinirim

 12. semra Says:

  acaba bu salatul-fatihi okursak dualarimiz da kabul olurmu?

 13. La Reverie Says:

  Allah cc isterse neden olmasın… Siz O’nun en sevdiğine selatü selam gönderirsiniz de O cc sizi sevdiklerinden etmez mi, dua edin icabet edeyim, diyen nasıl lutufta bulunur bilemeyiz ama biz Sevdiğini vesile edip duamızı sunarız, Şanı Yüce Rabbimiz kullarının tüm hayırlı dileklerini kabul etsin..Cümlemizi ölümüzle, dirimizle Rızasına eriştirsin..

 14. can Says:

  Allah razı olsun arkadaşlar sağolun.

 15. ayfer Says:

  allah razı olsun

 16. sevki sahin dolapci Says:

  cok guzel salavati serifleri siralamissinz ama insan okumakta zorlaniyor sanirim arkadaki resim cok parlayip yazilarin bazilarini bogmus

 17. abdullah Says:

  SİZİN BU SELAVAT I FATİH DUASINI MUTLAK OKUYUN PİRİMİZ DERKİ: KİM ÖMRÜNDE BİR KERE OKURSA EVLİYA OLMADIKÇA ÖLMEZ KİM ÖMRÜNDE BİR KERE OKURSA CENNETE GİRMEZSE EĞER GELSİN YAKAMDA TUTSUN BENDEN DAVACI OLSUN BU SALAVAT DİREK HZ. MUHAMMED(S.A.V) EFENDİMİZDEN DİREK EMİRLE OKUNAN DUADIR. TİCANİ

 18. abdullah Says:

  kim her gün bunu defalarca okursa büyük sırlara vakıf olunur

 19. elif Says:

  El Hafız İsminin Sırları

  El Hafız:iyi kötü büyük küçük güzel çirkin vs.bütün işleri en ince noktalarına kadar bilen ve kayıt eden demek .

  Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsinin ona verdiği vesveseyi de biz biliriz. Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız.(50/16)

  İnsan hiçbir söz söylemez ki onun yanında (yaptıklarını) gözetleyen (ve kaydeden) hazır bir melek bulunmasın(50/18)

  El Hafız-998: saati Zühal günü Cumartesidir.

  sırları

  1.bu ismi zikreden kimse hasta ise şifa bulur.bir yerde salgın meydana geldiğinde bu ismi zikreden kimseye hastalık bulaşmaz Allah korur.bu isme sığınıp Allahtan salgına karşı korunulması istenirse Cenabı Hak o musibeti o yerden kaldırır.(çokça tecrübe edilmiştir.)

  2.sabahleyin evinden çıkan kimse önce ayetel kürsi okuyup ardında ‘Ya Hafız ihfazni min külli belain ve suin’diye Allaha sığınırsa eve dönünceye kadar başına bir şey gelemez,koruma altında olur.(çokça tecrübe edilmiştir)

  3.tehlikeli durumlarda zikreden korunur,vahşi bir hayvandan zarar görmez.

  4.hergün 10 kez zikreden zarara uğramaz.Ateş su insan cin şerrinden korunur,karın ağrısından ve sancıdan muzır hayvanların zararından korunur.

  5.bu ismi zikreden ve devam edene düşmanları saldıramaz ,cin insan ve şeytan şerrine karşı çok güçlü bir korumadır ayrıca korunması için neye okunursa o şey muhafaza altında bulunur ve korunur(çokça tecrübe edilmiştir)

  6.bi isim bir kağır üzerine yazılıp bir mülkün veya eşyanın üzerine asılırsa o eşya veya mülk Allahın koruması altında kalır zarar gelmez.

  selamun aleyküm kardeşlerim rabbim inşallah tüm dualarımızı kabul edip günahlarımızı bağışlar rabbim cümlemizden razı olsun inşallah (amin ecmain)

 20. elifsiz Says:

  la DUDUKLER IYI HOSDA TMM SALAVATI FATIH SALAVATI TMM DA TURKCE DOGRUDA ARAPCA YANLIS ONU NAZARAN BIRISI YAZSA CEBINE ALSA VE MILLETE YANLIS OGRETSE GUNAHINI NASIL CEKECEKSINIZ OYLE HER GORDUGUNUZ YERDEN DOGRU YANLIS BILMEDEN YAYINLAMA

 21. mustafa Says:

  Dostlar hele birtıkla seni cennete goturuyor

 22. elif Says:

  bende her namazdan sonra okuyorum anlami manasi cok guzel ama anlamiyorum kurani kerimden ustun tutuyorsunuz salat i birkere okuyanla hatim indiren bir olurmu kim cennete gidecek kim gitmeyecek Allah dan baska kim bilebilir hem benim efendim muhammed ben niye papazlar a tutunan hristiyanlar gibi kurtulusu baskalarinda arayayim insani dinden cikartiyorsunuz tovbe etagfurullah

 23. ismail Says:

  Türkçe okunuşda(Sallellahu aleyhi ve ala…kısmı) var olan bu kısım arapça okunuşta yok. doğru olan hangisi?

 24. nermn yüksek Says:

  Allah razı olsun kardeşim…

 25. iclal Says:

  müstekıymiden sonra ki sallellahü aleyhi türkçesinde var arapçasında ve ilk yorum da yok doğrusu ne dikkat ederseniz farkı görebilirsiniz doğrusunun hangisi olduğuna yardımcı olur musunuz lütfen

 26. iclal Says:

  http://www.youtube.com/watch?v=8T2eJ-ozV6Y bu videodakiyle ve arapçası ve türkçesiyle farklılıklar içeriyor öyle bir dua ki okuyan cehenneme gitmez ve biz nesil olarak çok da bi duayla kurtulucak gibi olmayınca(inşallah iyiyizdir ama işte ben bilmem) bir tek doğru dua vardır demek ki bazıları yanlış, doğrusu nedir?

 27. Allah Razı Olsun

 28. bahriye Says:

  ilk defa burda gördüm bu duayı

 29. dogru okumak istiyorsan kuran okumasini bir hocamizdan kisa sürede kolayca ögrenebilirsiniz, Ben ögrenmek istemiyorum dersen bilen birisi okuyacak sende takip edip icinizden okuyacaksin.kisa süre sonra ezberlersin… Allah kabül etsin simdiden.Allah kolayliklar versin…

 30. çok işteyipte bulamadığım dualar ve salevatlar

 31. ALLAH razıolsun

 32. Hejja Says:

  Rabbim habibim dediginin ummetinden razi OL inšãAllah Rahmen.dualarda bulušalim……..:)))))) Hejja

 33. ömer Says:

  Merhaba tşk ederiz verdiğiniz bilgiler için.. ALLAH rızası için allahın isimleri ve anlamlarını açıklayan bilgilerde paylaşabilirmisiniz.. Teşekkürler..

 34. KENAN Says:

  TÜM PAYLAŞIMLARINIZ İÇİN ALLAH HEPİNİZDEN RAZI OLSUN ..BİLİNMEYEN ÇOK ŞEY VAR İLMİN SONU YOK RABBİM İLMİMİZİ ARTIRSIN BİZLERE TAKVA VERSİN.AMİN.

 35. Manolya Sevgi Says:

  Selamun Aleykum kardeşlerim, Allah aşkına siz paylaştığınız yazıları ilk önce okumuyoır musunuz? Allaha şukur az çok arapçam varda okuyup yanlışı seçebiliyorum. Dua da bir harf anlamı değiştirir, bir harf vardır ki belayı def edecekken kendine bağlar. O yuzden dikkat etmek lazım. Herkes anlamayabilir.

  Yukarıda ki arapçadan okuduğumda …..vel hâdi ila sırâtıkel müstekıymi’den sonra ve ala alihi diye devam ediyor. Okunuşunun yazılışında ….müstekıymi sallellahü aleyhi ve alihi… yazıyor. sallellahü aleyhi yazan bu iki kelime fazladan yazılmış. Neden anlayamadım iki metin farklı!!! Ben uyarmak istedim. Oyle kasıtlı olarak yazıldıysa da ne inceliği var öğrenmek isterim. Selam ve dua ile…

 36. Anonim Says:

  =)

 37. Hejja Says:

  Merhaba
  Tüm emeği geçen güzel yürekli insanlardan Rabbim razı olsun inşâAllah
  Bir duada ben eklemek istiyorum bilmeyenler için ömrünüzde en azından bir kez okuyun lütfen
  https://m.youtube.com/watch?v=cLJUfTF1TVk
  Kumeyl duasıa
  Hatta ben derim ki bir özüne bakın bu duanın
  Sahibinize emanetsiniz
  👆

 38. Özlem Says:

  Merhaba, harika bir siğadır bu. Okuyun, okutun, öğrenin, öğretin. Siğayı okumadan önce ettiğim dualar, siğa okuma esnası ve okunduktan sonra ettiğim dualar. Çoğunun olmasa da bir kısmının Allahın izniyle gerçekleştiğine şahit oldum. Allah Ekberdir. Siz dileyin, dua kapısını zorlayın. Yemin ederim ki faydalarını göreceksiniz. Allaha sığının, Allaha yanaşın. Dua edin, edilen dua geri dönmeyecektir. Ya hayırlıdır olacaktır, ya da zamanı vardır. Umudunuzu kesmeyin. Peygamberlerin sabırlarını asla çıkarmayınız aklınızdan. Duada devam gerekir. Sabır ile İnşallah..

 39. Anonim Says:

  Bu duayı okumak için neden bir şeyten izin alacağız? Bu şirktir..

 40. La Reverie Says:

  İzin almayı nerden çıkardınız, isteyen okuyabilir.


Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Connecting to %s

 
Takip Et

Her yeni yazı için posta kutunuza gönderim alın.

Diğer 4.083 takipçiye katılın